مطالب توسط oj2018

خودکار سازی عملیات رسیدگی به رخدادهای امنیتی با استفاده از راهکارهای SOAR

تعریف SOAR این اصطلاح در اصل توسط گارتنر (Gartner) معرفی گردیده که برای توصیف سه قابلیت نرم‌افزاری- مدیریت تهدید و آسیب‌پذیری، خودکارسازی عملیات رسیدگی به رخداد و نیز خودکارسازی فعالیت‌های عملیات امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنولوژی برای سازمان‌ها این امکان را فراهم می­‌سازد تا داده‌های مربوط به تهدید را از منابع گسترده جمع‌آوری […]