هر عاملی که به طور بالقوه بتواند باعث بروز حادثه ای خطر ناک بشود تهدید امنیتی گفته می شود. تهدید های امنیتی از عوامل زیر ناشی خواهند شد:
۱٫ تهدید های طبیعی: این تهدید ها ناشی از عواملی چون سیل و زلزله و… می باشند و انسان ها هم آن را به عنوان حقیقت پذیرفته اند. این گونه تهدید ها معمولا منجر به افشا ی اطلاعات می گردند و برای رفع آن ها می توان از خطوط ماهواره ای یا فیبر نوری بهره گرفت.
۲٫ تهدید های غیر امن: این تهدید ها از اشتباهات و خطا های سهوی و ناخود آگاه انسانی نشئت می گیرند که می تواند باعث افشا و یا نابودی اطلاعات گردد. مثلا شخصی ناخواسته اطلاعات کاربری خود را در اختیار شخص دیگری می گذارد و از طریق آن شخص می تواند به سیستم مورد نظر خود نفوذ کند.
۳٫ تهدیدات عمدی: به فعالیت های برنامه ریزی شده ای می گویند که سبب فاش شدن و نابودی و یا تغییر در داده های شبکه با ایجاد اختلال در خدمات سرویس دهنده می شوند. برای جلوگیری از وقوع این تهدید های امنیتی می توان از خدمات امنیتی مانند محرمانه نگه داشتن اطلاعات، احراز هویت، تضمین صحت اطلاعات، غیر قابل انکار ساختن پیام ها و کنترل دسترسی بهره برد.